Strona Mateuszka


Idź do treści

Menu główne:Mati urodził się 16.04.2007 roku, w 34/35 tygodniu, z objawami niedotlenienia, w średniej zamartwicy, wg skali Apgar otrzymał 7 pkt. Urodził się z zespołem niewydolności oddechowej, zapaleniem płuc, dysplazją oskrzelowo-płucną, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, krwawieniem do ośrodkowego układu nerwowego II i III stopnia, hyperbilirubinemią, niedokrwistością.
Dzisiaj Mati ma 6 lat i w wyniku wylewów do mózgu,agresywnej antybiotykoterapii oraz brakiem odporności borykamy się z wieloma problemami.
Mateusz bardzo często choruje, zmuszeni jesteśmy kupować szczepionki uodparniające, mnóstwo leków pomagających podnosić jego odporność. Razem z antybiotykami, witaminami, suplemantami diety oraz lekami wyciszajacymi miesięcznie potrzebujemy średnio ok 500-600 zł, do tego korzystamy z pomocy psychiatry, neurologa, gdzie realne terminy badań można osiągnąć tylko poprzez wizyty prywatne. Zapis EEG głowy wykazał wzmożone czynności bioelektryczne, kolejne badanie już w normie.
Torbiel pajęczynówki, którą wykryto w 4 miesiącu życia pozostaje pod obserwacją (raz do roku wykonujemy w znieczuleniu ogólnym rezonans magnetyczny), ale największe problemy stwarzają nam poważne zaburzenia emocjonalne Mateusza..
Mateusz w swoim krótkim życiu uczęszczał juz do 3 przedszkoli, w tym do integracyjnego państwowego, w którym naprowadzono nas na problem Zespołu Aspergera. Odmówiono nam jednak pomocy, ponieważ synek okazał się zbyt trudnym przypadkiem. Dziś mamy diagnozę: Zespół Aspergera i Zespół Nadpobudliwości Psycho-Ruchowej.
Obecnie synek pozostaje pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz przedszkola integracyjnego (prywatnego), w którym ma bardzo dobrą opiekę.
W przedszkolu, Mati korzysta z terapii, są to: integracja sensoryczna, program terapii S. Masgutowej-integracja odruchów, Handle, muzykoterapia, terapia logopedyczna, metoda Dyna Linqua, gimnastyka ogólnorozwojowa, arteterapia, Korzysta również z masaży, których koszt pokrywa Przedszkole i częściowo my. Są one niezbędne do wyeliminowania napięcia oraz odruchów.
Mateusz ma problemy ogromne kłopoty z koncentracją, grafomotoryką, często używa trudnych i niezrozumiałych zwrotów, ma trudności w zrozumieniu pojęć metaforycznych i abstrakcyjnych, ma kłopoty z naśladownictwem, źle znosi zmiany, często reaguje krzykiem o nienaturalnym natężeniu, jest wrażliwy na dźwięki i dotyk.Pani psycholog w trakcie terapii uświadomiła nam, że Mati przeżywa różne lęki, które burzą jego zaburzają jego stan emocjonalny. Jest to bardzo trudny i złożony problem, cięzko go zrozumieć, a co dopiero radzić sobie z nim. Ogromny wpływ na zachowanie i reakcje syna miały pierwsze miesiące jego życia.Długi pobyt w inkubatorze, brak bliskiego kontaktu-przytulania, głaskania oraz ból, którego codziennie doświadczał na oddziale ratunkowym nie pozostały bez wpływu na jego dzisiejszy stan emocjonalny.Jednak nie poddajemy się i każdego dnia staramy się walczyć aby rozwój Matueusza ulegał poprawie. .
Mateusz mimo towarzyszących mu zaburzeń ma duże szanse na w miarę normalne życie, ale wymaga ogromnego wsparcia i zaangażowania ze strony dorosłych. My jako rodzice staramy się korzystać z wszelkiej dostępnej nam pomocy, jednak wymaga to ogromnych nakładów.
Wszystkie pieniądze zgromadzone z 1% na subkoncie zostaną poprzez Dolnosląską Fundację Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu rozdysponowane na wsparcie jego rozwoju i rehabilitację.
Koszty te przekraczają nasze możliwości finansowe.


Prosimy o wsparcie.
Rodzice- Kasia i Mariusz.COPYRIGHT © BY MARIO & KASIA | m.szyszlo@gmail.com

Powrót do treści | Wróć do menu głównego